top of page
Naomi Melaerts.jpeg

Naomi Melaerts

°1994

Professionele achtergrond :
 • Master klinische psychologie (UGent, 2018)

 • Permanente vorming psychoanalytische therapie - in opleiding (UGent)

 • Continue bijscholing via studiedagen, supervisie en intervisie

 

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 942130614 
Visumnummer klinisch psycholoog: 327704

Werkdomein:

Individuele gesprekstherapie voor volwassenen en jongeren vanaf 17 jaar.
Gesprekken kunnen plaatsvinden in het Nederlands, Frans of Engels.

 

Dit is een greep uit een lijst van veel voorkomende vragen en problemen waarvoor u bij mij terechtkan:

 • Identiteits- en zingevingsvragen 

 • Worsteling met bepaalde levensfasen

 • Depressieve stemming

 • Overmatige spanning en stress

 • Problemen in interpersoonlijke relaties

 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (verlies, rouw, trauma)

 • Besluiteloosheid, twijfelen, geen beslissingen kunnen nemen

 • Onduidelijke lichamelijke klachten die maar niet overgaan

 • U botst steeds op dezelfde obstakels

 • Iets herhaalt zich en u kan het niet stoppen

Ook klachten die vaag lijken en moeilijk te benoemen zijn, innerlijke conflicten of een algemeen gevoel van onbehagen kunnen een aanleiding zijn om therapie te starten.

bottom of page