top of page

Relatietherapie

Relatietherapie kan aangewezen zijn wanneer je als partners het gevoel hebt dat de partnerrelatie niet meer overeenstemt met wat je belangrijk vindt, met wat je samen voor ogen had. Daarnaast kunnen er in iedere relatie moeilijkheden of levensgebeurtenissen (verschillende visies, verlies, rouw, ontrouw, …)  binnen stappen die je partnerrelatie erg onder druk zetten. Dit kan ervoor zorgen dat je als paar vastloopt in steeds terugkerende negatieve interactiespiralen.

Tijdens relatietherapie wordt er ruimte gecreëerd om opnieuw samen te spreken en te luisteren, er kan samen onderzocht worden wat moeilijk loopt en hoe de problemen er in slagen jullie als paar in de greep te houden. Samen creëren we nieuwe wegen om verder te gaan.

Tot slot kan relatietherapie ook ingezet worden om uit te zoeken of jullie als paar al dan niet samen willen verder gaan en als ondersteuning bij het uit elkaar gaan.

bottom of page