top of page

Traumatherapie

Jaarlijks krijgen duizenden mensen te maken met een schokkende gebeurtenis zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Een groot deel van de mensen die zoiets meemaken houdt daar betrekkelijk weinig aan over. Een aantal mensen verwerkt een dergelijke ervaring echter minder succesvol, zij ontwikkelen psychische klachten die niet direct verdwijnen. Deze mensen hebben vaak last van herinneringen aan het trauma, nachtmerries en gevoelens van angst en vervreemding. Men spreekt dan van een post traumatische stress stoornis (PTSS). Deze klachten zijn vaak zo ernstig dat een persoon niet meer in staat is te werken.

De verwerking van een traumatische gebeurtenis kan aanmerkelijk worden versneld door het toepassen van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR).

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Voorwaarde is dat deze klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een schokkende gebeurtenis waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

EMDR is een mogelijke behandelmethode voor PTSS, hiernaast zijn ook nog andere, niet-verbale behandelingen mogelijk.

Meer informatie over PTSS en EMDR :

www.bipe.be

www.emdr-belgium.be

www.emdr.nl

bottom of page